Наші друзі

Національна бібліотека України для дітей

Рівненська обласна бібліотека для дітей

Статистика
Заходи для дітей:

Історія Дубровицької районної бібліотеки для дітей Друк e-mail

Дубровицька   районна  бібліотека  для  дітей (за неточними даними) була  створена в  1950  році. До  1954  року  це  був дитячий  відділ  при  районній  масовій бібліотеці. А  з  1954  року  бібліотека  для  дітей  починає  свою  діяльність,  як  самостійна  структура. На  превеликий  жаль  ні  в  районному  відділі  культури,  ні  в районному  архіві  не  збереглося   жодного  документу,  який  би  засвідчував  дату  створення   бібліотеки.Але,  але, зі слів  перших  працівників  бібліотеки  Ганусіч  Галини  Григорівни  та  Орищенко  Наталії  Арсентіївни,    саме  в  1950  році  при районній  бібліотеці  був  створений  дитячий  відділ  по  обслуговуванню  читачів-дітей.Окремо  була  відібрана  дитяча  література,яку  почали  видавати читачам  -дітям  додому. В  бібліотеці  збереглася  перша   інвентарна   книга  датована  1952  роком.         …Минуло  тільки  п’ять  років  після  війни.  Ще  не  все  відбудовано   в  країні.Люди  не  мають  належного  рівня  життя.  Але,  зростає  потреба  в  духовності.Особливо  у  підростаючого  покоління.Знедолені  війною  діти,  тягнуться  до  мистецтва, культури  до  книжки. Створення  дитячої   бібліотеки  в  невеличкому  поліському  містечку  на    той   час  мало  велике  освітнє  значення. ЇЇ  становлення  та  розвиток  був  складним  та  тернистим. Отже,  виходячи  із  свідчень  перших  працівників  бібліотеки  Орищенко  Н.А.  та  Ганусіч  Г.Г., 1950  рік  будемо  вважати,  як  початок   діяльності  бібліотеки  для  дітей  в  м. Дубровиця. Приміщення  де  розміщувалась  бібліотека  знаходилось  по  вул.  Леніна. Нині  це  вулиця  Миру.Літом  1999  року,  голубий  будинок  де  колись  функціонувала  бібліотека  знесли  (район  маркету  «Вопак»). Бібліотека  з  часу  створення  була  і  є підпорядкована  адміністрації  районного  відділу  культури. В 1950  році  бібліотека  обслуговувала  300  читачів.  В 1954 році - 500.  Книжковий  фонд  налічував  3600  примірників. Вищезгадані  перші  працівники  не  мали  спеціальної  бібліотечної  освіти. В 1957  році  після  закінчення  Харківського  інституту  культури  завідуючою  бібліотекою  була  призначена  Чуприніна  Олександра  Петрівна,  яка  працювала  на  цій  посаді  до  1965  року.  З  появою  Чуприніної О.П.  значно  пожвавилась  робота  бібліотеки. Розпочавши  свою  трудову  діяльність, Олександра  Петрівна,  перш  за  все  багато  зробила  по  впорядкуванню  і  класифікації  книжкового  фонду. Були  створені  алфавітний  та  систематичний  каталоги. В цей  період  значно  зросли  основні  показники  роботи  бібліотеки.  В  кінці  50-х  років  бібліотека  обслуговувала 1000  читачів,  а на  початку   60-х  років  читачів  збільшилося  до  1180  чоловік,  а  книжковий  фонд  до  14 000  тисяч  примірників  книг. Від   часу  створення  бібліотека  розміщувалась  при  районній  масовій  бібліотеці,  займаючи  площу  однієї  кімнати. В 1964  році  дитяча  бібліотека  була  переведена  в  районний  Будинок  культури,  де  займала  2  кімнати. В 1965  році  на  посаду  завідуючої  районною  бібліотекою  для  дітей  була  призначена  Геєць  Тамара  Євгенівна,  з  1978  року – заступник  директора  з  питань  бібліотечного  обслуговування  дітей  Дубровицької   ЦБС. Чуприніна О.П. була  переведена  на  посаду  завідуючої  читальним  залом  бібліотеки  для  дорослих. Згідно  штатного  розпису  з  1965  по  1978  рік,  в  бібліотеці   працювали  3   працівники:  завідуюча  бібліотекою,  завідуюча  читальним  залом  і   бібліотекар. Два  працівники  мали  спеціальну  бібліотечну  освіту. В  1967  році  бібліотека  отримала  окреме  приміщення   за  адресою вулиця  Комуністична,11. Нині  це  вулиця  Воробинська,  де  бібліотека   знаходиться  по  цей  день. На  той  час,  отримавши  нове  приміщення,  бібліотека  розпочинає  свою  активну  діяльність. В  роботі   використовуються  різні  форми  і  методи  по  залученню  і  обслуговуванню  читачів.      Велика  увага  приділялась  наочній  пропаганді  книги,  а  саме  оформленню  бібліотечних  плакатів.  Бібліотека  брала  активну  участь  в  конкурсі  на  кращий  бібліотечний  плакат,  який  проводила   обласна  бібліотека  для  дітей. Згодом,  бібліотечні  плакати  замінили  більш  дієві  форми  пропаганди  книги – книжкові  виставки. Вони  оформлялись  до  знаменних  і  пам’ятних   дат:  дня  народження  В.І. Леніна,  до  дня  Радянської  Армії, річниць  Великого Жовтня,  ювілейних  дат  поетів  та  письменників. Діяльність  бібліотеки   в 1975-1984рр.визначила  постанова  ЦК  КПРС    «Про  підвищення  ролі  бібліотек  в  комуністичному  вихованні трудящих  та  науково –технічному  прогресі» (1974  рік). Для  змісту  роботи  цього  періоду  характерна  надмірна  політизація  та  значна  кількість  заходів  суспільно – політичної  тематики. В  цей  період  здійснювалась  пропаганда  літератури за  такими  напрямками,  як  пропаганда  творів Леніна В.І. та  про  Леніна,  комуністичну  партію,  піонерів та  комсомол,  патріотичне  та  інтернаціональне виховання.   В  практиці  роботи   з’явились  такі  форми  роботи,  як  ленінські  уроки,  з’їздівські  читання,  усні  журнали,  літературні  подорожі,  зустрічі  з  ветеранами  війни  та  праці. Оформлялися  альбоми  присвячені  творчості  письменників, тематичні  папки  газетних  вирізок. В  проведенні  індивідуальної  роботи  з  читачами,  для  окремих  читачів  складалися  індивідуальні  плани читання,  рекомендаційні  списки  літератури  «Що  читати  про  природу?»,  «У  світі  фантастики»,  «Юному  радіолюбителю». В  1977  році  була  прийнята  постанова  «Про  проведення   експерименту  по  міжвідомчій  централізації  масових  державних  та  профспілкових  бібліотек». Згідно  постанови  в  1978 році  проходить  централізація  бібліотек  в м.Дубровиці  та  Дубровицького  району. На  чолі  мережі  сільських  бібліотек  стали  центральна  районна  бібліотека  та  районна  бібліотека  для  дітей. В цьому  ж  році  було  введено  ще  одну  штатну  одиницю.  Тому  в  складі  колективу  працюють  3  бібліотекарі  та завідуюча  (або  заступник  директора  по  обслуговуванню  читачів - дітей. З  початку  заснування  бібліотеки  поступово  впроваджувалась  диференціація  читачів.Особливий  поштовх  у  цьому  плані  дала  централізація.  Тому  в  бібліотеці    було  створено  відділи  обслуговування:  -  абонемент  читачів –дошкільників  і  учнів  1-4  класів, -  абонемент  читачів  5- 9  класів  та  загальний  читальний  зал.   На  кінець  1979 року  бібліотека  обслуговувала  2115  читачів.  Книжковий  фонд  бібліотеки  становив  19 000  примірників.  Кількість  книговидач  становила  60 000  одиниць. На  початку  80-х  років  відбулася  рекласифікація  книжкового  фонду,  згідно  нових  таблиць  бібліотечно-бібліографічної  класифікації. Було  перебудовано  структуру  систематичних каталогів  та  картотек. Поряд  з цими  новаціями  продовжується  розвиток  традиційних  форм  і методів  пропаганди  книги. До  1978  року  в  дитячій  бібліотеці  працювали  бібліотекарі  Рудь Г.П.,  Яворська О.І., Чуприніна О.П.  Але,  в  результаті  централізації  всі    вищеназвані  працівники  переходять  в  новий  відділ  комплектування  і  обробки  літератури. Починаючи  з  кінця  70-х  років  колектив  дитячої  бібліотеки  формує  нове  покоління.  В  1978  році  в  дитячу  бібліотеку приходить  молодий  спеціаліст  Кот (Нечай)  Єва  Василівна,  в  1979 році –Томілович  Валентина  Кіндратівна,  в  1981  році  Дуденко  Олена  Сергіївна. В  такому  складі  колектив  працював  до  кінця  80-х  років.  За  період  його   співпраці  було  зроблено  чимало  хороших  справ  та  набуто  досвіду. Бібліотечна  робота продовжувалась і розвивалась в традиційних формах пропаганди книги.  Щороку на шкільних весняних канікулах проводився Тиждень дитячої та юнацької книги.  Працівники впроваджували в практику роботи, дні Бібліографії та дні Інформації.  Робота колективу неодноразово відзначалась нагородами,  грамотами  та дипломами,  до  прикладу  це-

·        Почесна грамота від 5-го березня 1970 року;

·        Диплом 3-го ступеня від 1975 року;

·        Диплом 3-го ступеня від 1978 року;

·        Диплом 1-го ступеня від 1979 року;

·        Диплом 1-го ступеня від 1980 року;

·        Диплом 2-го ступеня від 1982 року;

·        Диплом 3-го ступеня від 1983 року;

·        Диплом 3-го ступеня від 1985 року.

Ці дипломи і грамоти збережені в бібліотечному архіві. Окрім  основної  роботи,  працівники  бібліотеки  брали  участь  в  художній  самодіяльності  у  щорічних  виставках  квітів.  Композиції  з  квітів,  які  створювали  працівники  бібліотеки  теж часто  відзначалися   призами  та  подяками. Районна  бібліотека  для  дітей  проводила  також  методичну  та  консультативну  роботу.  Це  підготовка  питань  на  розгляд  керівних  органів,  аналізування  діяльності  сільських  бібліотек-філіалів,  що  обслуговують   читачів- дітей,  комплексні  перевірки,  проведення  семінарів  та  практикумів,  підвищення  кваліфікації  працівників  бібліотек,  вивчення, узагальнення  та  впровадження  передового  досвіду. Період  1990-х  років  відзначився  перебудовними  процесами  в  Радянському  Союзі  та  на  Україні.   Політична  криза  надовго  позначилась  на  роботі  бібліотек.  Після встановлення Незалежності в нашій державі, бібліотека стає майданчиком популяризації української держави, її героїчного минулого та славного сьогодення. В практику роботи впроваджуються народознавчі заходи, популяризується народний фольклор, твори репресованих письменників.   В  1992  році  книжковий  фонд  бібліотеки  становить  15 059  примірників  книг,  книговидача  36 360. Кількість  читачів  в  1992  році  складає  1 820 чоловік. Це  найвищий  показник  за  роки  існування  бібліотеки. В  1991  році  проведено  переоблік  книжкового  фонду  бібліотеки.  Перебудовано  структуру   систематичних  каталогів  та  картотек  в  зв’язку  із  змінами  і  доповненнями   до  таблиць  ББК. Масова  робота  бібліотеки  в цей  час  зазнала  суттєвих  змін.  Основними   напрямками  роботи  стала  популяризація  літератури про  історію  України  та  її  національне  відродження,  виховання  національної  свідомості  у  підростаючого  покоління.  Значна  увага  приділялась  проведенню  масових  заходів  для  ознайомлення  читачів  з  народними  звичаями  та  традиціями  в  умовах  відродження  релігії  та  християнства. Початок  та  середина  1990-х  років  ознаменувалася  глибокими  і  своєрідними  заходами  по  народознавству.  Це  презентації  книг  «Закувала  зозуленька»,  «Калинова  сопілка»,  літературні  ранки  «Без  верби  і  калини  нема  України»,  «Свята  нашого  народу»,  «Матусин  оберіг»,  «Бабусина   скриня».  Проводилась  робота  по  ознайомленню  юних  читачів  з  літературною  спадщиною  Т. Г. Шевченка,  а  саме  бібліографічних  оглядів  на  тему:  «Поезія  Т. Г. Шевченка – наймолодшим  читачам»  та  «Образ  Шевченка  в  українській  поезії». Вихованню  у  юних  читачів,  таких  якостей  як  доброта,  милосердя  та  шанобливе  ставлення  до  людей  похилого  віку,  сприяли  літературні  свята  «Творити    добро  на  землі»,  «Друзі  пізнаються  в  біді»,  літературно- музичні  свята  «Мамина  пісня»  та  « Калина  біля  хати». Влітку  1997  року  на  прилеглій  території  бібліотеки  виникла  пожежа,  внаслідок  чого  згорів  бібліотечний  сарай,  де  зберігалися  дрова  для  опалення  бібліотеки,  старий  бібліотечний  інвентар  та  велика  кількість  підшивок  газет  і  журналів.  Пожежа  виникла  з  вини  людей  що  проживали  поблизу  бібліотеки.  Тому,  міська  рада  дала  дозвіл  зайняти  під  сарай  старе  приміщення  колишньої  художньої  майстерні. З  1-го  червня  1998  року  в штатному  розписі  бібліотеки  сталися зміни,  внаслідок  яких,  одна  одиниця  ішла  під  скорочення,  інші  були  переведені   на  неповні  посадові  оклади.  Тому,  Геєць  Т.Є.  виходить  на  заслужений  відпочинок,  а  на  посаду  заступника  директора  призначено  Томілович  В.К.  В  жовтні  цього  року  на  роботу  в  бібліотеку  приходить   Архипова (Бондаренко)С.В. В 1998 році  президентом  України   було  видано  Указ  «Про  встановлення   Всеукраїнського  дня  бібліотек   30  вересня  і  відзначати  його  щорічно.    Але, встановлення свята не підсолодило життя бібліотекам. Навпаки, для дитячої установи розпочався  важкий  період.  Зношується  і скорочується  кількість  книжкового  фонду. Не  вистачає  літератури  на   українській  мові,  по  шкільній  програмі.  Особливо  катастрофічна  ситуація з  літературою  для  найменших  читачів.  Бібліотека  оголосила  благодійнуакцію«Подаруйте книгу дитячій бібліотеці».  Останній косметичний  ремонт  у  бібліотеці  проводився у 1987 році. Держава   зовсім  не   фінансує  і  не  підтримує  бібліотеки,  іншими  словами  вона  пущена  на  самовиживання. З  1-го  січня  1999  року  Дубровицька  районна  бібліотека  для  дітей  вводить  платні  послуги  на  відшкодування читачами реєстраційних  документів  в  розмірі  0.50  копійок.  На  кінець  1999  року  бібліотека  додала  до  бюджету  залучених  коштів  373  гривні.  Згідно  наказу  про  платну  діяльність  дитячої  бібліотеки,  діти-сироти  та  діти-інваліди  мають  право  до  бібліотеки  записуватись  безкоштовно. У  серпні  2001  року  внаслідок  природної  стихії  у  бібліотеці  було  зірвано  покрівлю,  пошкоджено  стелю  в  читальному  залі,  частково  книги  та  журнали. Наслідки стихії ліквідували тільки через місяць. .  В  цьому  ж  році  був  зроблений   зовнішній  ремонт  бібліотеки. Ремонт  виконував  за  власні  кошти  Дубровицький  лісгосп.  А  у  2003   році  нарешті  було  проведено  внутрішній косметичний  ремонт  бібліотеки.  Так  як  кошти  були  виділені  невеликі,  всього  1000  гривень. У  2005  році  Дубровиця  відзначала  своє  тисячоліття.  До  цієї  дати  оновлювались  споруди,  що  знаходились  в  центрі  міста.    Бібліотека теж потрапила в список оновлення.  Зовнішні  стіни  бібліотеки  було  оббито  так  званою  «вагонкою». В цілому, ремонт виконаний  не  якісно,   не  було  враховано  специфіку  самого  приміщення, що воно старе,  побудоване  з  різними  виступами.  Також  стіни  не  рівні,    не  симетричні  одна  одній. Тому покриття фасаду вагонкою, виявилось неякісним. Був частково замінений шифер на даху       До  тисячолітнього  ювілею  міста  бібліотека  провела  ряд  масових  заходів.  Це  цикл  бесід  «Дубровиця - рідне  місто  моє»,  книжкова  виставка  «Дубровиця -  ювілейна»,   конкурс  дитячої  творчості  «Моє  місто  і  я  в ХХІ  столітті»,  вечір-зустріч  з  місцевим  краєзнавцем  і  поетом  В.П.Попенком. У  2005  році  бібліотека  відзначала  ще  один  ювілей - своє  55-річчя.  До  цієї  дати  була підготовлена  книжкова  виставка  та  літературний  вечір  «Нашій  бібліотеці -55». На   вечір  запрошувалися  колишні  працівники  Геєць  Т.Є.  та  Рудь  Г.П.,  колеги  районної  бібліотеки  для  дорослих .Вступивши  в  друге  тисячоліття  бібліотека  і далі  проводить  свою  традиційну  роботу  серед  своїх  користувачів. Для  цього  періоду  роботи  характерні  щорічні  дитячі  конкурси,  які  проводились  згідно  наказів  обласної  бібліотеки  для   дітей.  Це  слідуючі   конкурси  дитячої  творчості:  «Я  і  мої  права»  (2000  рік),  «Україно,  я -  твоя  краплинка»  (2001  рік),  «Нащадки  пам’ять  бережуть»  (2003  рік),  «Хочу  читати!» (2005  рік).Починаючи  з  2005  року,  щорічно  бібліотека  приймає  участь  у  конкурсі  «Найкращий  читач  України».  Конкурс  проводиться  в  три  тури. Спочатку  в  сільських  та  шкільних  бібліотеках,  другий  тур  проводиться  в  районній  бібліотеці  для  дітей.  Під  час  другого  туру  діти  розповідають  про  свою  улюблену  книгу,  члени  журі  оцінюють  розповідь  і  визначають  переможців.  В  свою  чергу  переможці  другого  туру  борються  за  звання  найкращого  читача  у  обласній  бібліотеці  для  дітей,  щоб  поїхати  на  книжковий  фестиваль  до  Львова.  Але  на  жаль,  здобути  найвищі  призові  місця  дубровичанам  поки  що  не  вдавалося. З  введенням  платних  послуг, зменшується  кількість  читачів.  На  зменшення  впливає  також  природна динаміка  населення. Якщо  проаналізувати  природний  приріст  дитячого  населення  в  місті  протягом  останніх  трьох  років,  то  ясно  видно  домінуючий спад.  У 2006   році  дітей  1-9 класів  та дошкільників  було  1331  чол.,  у  2007 -1266,  у  2008 -1238. У 2006  році  бібліотека  розширює  репертуар  платних  послуг. Вводиться  така  послуга,  як  «нічний  абонемент»- 0.25 копійок,  а  згодом  ксерокопіювальна  послуга в  розмірі  0.25  копійок. Одноразовий  річний  внесок за  відшкодування  реєстраційних  документів для читачів-дітей  збільшено  до  однієї    гривні.  Внаслідок  платної  діяльності  за  2007  рік  бібліотека  додала  до  бюджету 785  гривень. А  за  1-е  півріччя  2008  року  -700  гривень. На  початку  2008  року  для  бібліотеки  було  закуплено  комп’ютер та принтер. З появою комп’ютера розпочалася нова ера в бібліотечній практиці Бібліотека  забезпечує  інформаційні  потреби  користувачів,  популяризує  кращі  зразки  української  та  світової  літератури,  сприяє  розвитку  творчих  здібностей  дітей,  організовує  їм  змістовне  дозвілля. Трудові  будні  бібліотеки  переплітаються  з  творчим  пошуком  колективу  завжди  бути  потрібним  читачам,  оперативно  доносити  інформацію, створювати  для  них  комфортні  умови  в  роботі  з  книгою  та  іншими  інформаційними  носіями. Початок третього тисячоліття в бібліотечній сфері визначалось більшою демократичністю в проведенні масових заходів та зведенні статистичних звітів..  У бібліотеці і надалі   функціонує  абонемент  обслуговування  дошкільників  та  учнів  1-4  класів  та  абонемент  обслуговування  читачів середнього  та  старшого  шкільного  віку.  В  читальній  залі  бібліотеки  діти  можуть  поспілкуватися,  переглянути  свої  улюблені  журнали  «Барвінок»,  «Малятко»,  «Пізнайко»,  «Веселі  картинки»,  «Юний  натураліст», самостійно  попрацювати з  енциклопедіями, словниками,  довідниками.  Працівники  бібліотеки  проводять  традиційні  масові заходи  до  Дня  української  писемності  та  мови,  до  Всеукраїнського  тижня  дитячої  книги,  до Дня  захисту   дітей,  дня  Незалежності,  Дня  знань. Бібліотека  обслуговує читачів  щоденно  з 9  до  18  години, крім  суботи,  в  неділю  з  9  до  16  години. В цей період дещо зазнали змін щоденники роботи, були скасовані графи видачі літератури за галузями знань. Також зазнали змін книги сумарного обліку книжкового фонду, де теж вилучено графи складу фонду за галузями знань. Хоча, багато хто із спеціалістів вважає, що це зроблено недоцільно, адже ці дані слугували підставою для аналізу фонду, його вивчення та якісного комплектування. 2011 рік для бібліотеки був знаменним тим, що у бібліотеці відбулися цікаві зустрічі з дитячими  письменниками України. Перед читацькою аудиторією виступили літературний редактор журналу малятко Оксана Кротюк, веселий і дотепний Сергій Пантюк, Сашко Дерманський та наша землячка – письменниця Наталка Позняк –Хоменко. Від делегації письменників бібліотека отримала майже 100 примірників сучасних дитячих книг. Ця місія благодійництва була здійснена завдяки міжнародній організації «Рівненське земляцтво»; її віце – президента Василя Яніцького. На виконання програми підтримки національного книговидання та сприяння книго розповсюдженню в Рівненській області відбулася зустріч – презентація творчості нашого земляка, письменника Романа Демчука. На зустрічі були представлені збірки автора  «Де раки зимують?», «Ку – ку - річки», «Казки дідуся Романа» та інші.2012 рік – початок трудової діяльності молодого спеціаліста Подік Ольги Володимирівни на абонементі обслуговування дошкільників  1 – 4 класів. Влітку цього ж року розпочато внутрішній ремонт бібліотеки, на який було виділено 54 000 гривень. В результаті проведених робіт зона обслуговування користувачів набула сучасний і комфортний вигляд. Було ліквідовано не основну стіну між відділом обслуговування та читальним залом, перестелено 50 м2 підлоги, підбито стелю, вирівнено стіни та все якісно пофарбовано.На жаль цих коштів не вистачило зробити відповідний ремонт на на абонементі 5 – 9 класів,  методичному кабінеті та коридорі. В цей час працівники бібліотеки успішно оволодівають новітніми інформаційними технологіями, створюють всі умови тандему  комп’ютера та книги - основним інструментом ефективності та якості обслуговування юних читачів. Пріорітетним у роботі стає створення електронних ресурсів, систематичне оновлення контенту веб- сайту, створення слайд – презентацій. Ось назви окремих з них: «Відгадай загадку», по книзі Наталі Забіли «Дванадцять місяців», «Дітям про зорі та планети», «Мальовничі куточки України», «Збережи ялинку» та інші. Було випущено бібліографічний посібник для читачів – дітей  з рекомендаційним переліком безпечних – інтернет  - сайтів для дітей під назвою «Для покоління Google»/2013 рік для бібліотеки став дуже успішним. Радісною і приємною стала для колективу перемога у написанні проекту 5 раунду конкурсу  програми «Бібліоміст» під назвою «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету».За умовами проекту бібліотека отримала ще два комп’ютери та розмножувальний пристрй. Тепер весь комп’ютерний парк складається із чотирьох комп’ютерів та трьох розмножувальних апаратів.У рамках програми директор та заступник директора побували на сучасних форумах – ярмарках бібліотечних інновацій у м. Львові та м. Києві.Урочисте відкриття пункту вільного доступу до мережі Інтернет відбулося 28 листопада 2013 року. На урочистості були запрошені регіональний представник програми «Бібліоміст» Оксана Краплич, представники місцевої влади, начальник відділу культури, колеги по роботі, читачі.Крім цього бібліотека започаткувала благодійну акцію книгоношення та голосних читань у дитячому відділенні районної лікарні, яка продовжується і нині.У 2014 році працівники бібліотеки робили все можливе, для того, щоб заходи для дітей були дохідливими, зрозумілими і гуманними. Показниками цієї роботи стали читання в парку, на дитячому ігровому майданчику, повчальні зустрічі з представником служби надзвичайних ситуацій Гречко Андрієм Васильовичем, працівником міліції Кожановським Юрієм Володимировичем лікарем – педіатром Володимиром Петровичем Мациком.До відзначення  200- річчя від дня народження Т. Г. Шевченка колектив бібліотеки створив віртуальний проект «Цитуємо Шевченка» та власний відеофільм «Читаємо Шевченка», котрий можна переглянути в Ютубі, на сторінці Вконтакте, та веб – сайті бібліотеки.Бібліотека багато уваги приділяє національному та патріотичному вихованню юних, адже,  нашій державі потрібна освічена, читаюча нація, яка свято буде оберігати цілісність і незалежність нашої держави.В цьому плані  актуальною стала виставка  - інсталяція для дітей середнього та старшого шкільного віку «Україну об’єднує книга», яка закликає бути толерантними, знаходити розуміння між собою, берегти нашу країну єдиною і неподільною. В день відзначення Всеукраїнського дня бібліотек в бібліотеці пройшли Патріотичні читання на підтримку воїнів національної армії. Були зачитані вірші патріотичної тематики та  уривки з творів «Тарас Бульба» Гоголя та «Щоденник» Довженка. А патріотичний вірш «Повертайтеся живими», який написала і прочитала наша читачка Настя Давидюк -  зафіксований  у відеоролику і поміщений в соц. мережах. В нинішньому році бібліотека провела цікаві заходи до відзначення державних, календарних свят, ювілеїв письменників, пропонувала екскурсії – бесіди для вихованців дошкільних закладів та забезпечувала безкоштовний Інтернет для своїх юних відвідувачів.